Van advies tot geschil,
wij maken het verschil

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht omvat talrijke facetten en is dan ook veel ruimer dan het woord doet vermoeden.
Zo kan u als eigenaar van een roerend goed u beroepen op het eigendomsrecht om op te treden tegen de aantasting hiervan door een derde.

Als eigenaar van een onroerend goed kunt u hiervoor stappen ondernemen. Naast het eigendomsrecht in de strikte betekenis van het woord, is de eigendom van een goed de basis voor de zeer uitvoerige rechtspraak m.b.t. de burenhinder. Zich baserend op artikel 544 B.W., oordeelt de rechtspraak immers dat wanneer u slachtoffer wordt van hinder die ontstaat door de verstoring van een bestaand evenwicht door toedoen van een derde of een zaak, u zich op uw eigendomsrecht mag baseren om een vordering in schadevergoeding te formuleren.

Tot slot is ook het mede-eigendomsrecht een zeer belangrijke onderdeel van het eigendomsrecht. Er is vb. sprake van mede-eigendom wanneer verschillende personen samen eigenaar worden van een roerend of een onroerend goed naar aanleiding van een erfenis. Er is echter ook sprake van mede-eigendom tussen de verschillende eigenaars van appartementen of kavels in een gebouw.In dat geval spreekt men van appartementsmede-eigendom. Het Burgerlijk Wetboek regelt op zeer gedetailleerde wijze de manier waarop appartementsmede-eigendom georganiseerd wordt. Zowel de regels i.v.m. de werking van de vereniging van mede-eigenaars, de manier om rechtsgeldige beslissingen te nemen, de taken van de syndicus, etc. worden door het B.W. bepaald.

Meester Louis Christoffels

Is sedert 1987 advocaat bij de Balie van Tongeren, (ondertussen Balie Limburg), en verschaft vooral juridische dienstverlening aan ondernemers en bedrijven: ondernemings- en vastgoedrecht - bouwrecht – incasso van facturen – contractenrecht – beslagrecht - slachtofferrecht.

Vragen over eigendomsrecht?
Aarzel niet om ons te contacteren
> Contact