Doelgerichte deskundige
dienstverlening

Meester Louis Christoffels

Sedert 1987 advocaat bij Balie Tongeren, heden Balie Limburg, en verschaft vooral dienstverlening aan bedrijven en handelaars: handels- en vastgoedrecht – incasso van facturen – contractenrecht – slachtofferrecht.
> Volg blog

Meester Ralph Neven

Verbonden aan Balie Tongeren vanaf 2002, heden Balie Limburg, en legt zich vooral toe op de vakgebieden: huurrecht – verkeersrecht – incasso bouwsector – burgerlijke aansprakelijkheid – begroting letselschade – strafrecht – onteigeningen.
> Volg blog

Meester Ann Claessens

Verbonden aan Balie Tongeren sedert 2002, heden Balie Limburg, en concentreert haar dienstverlening op het vreemdelingenrecht en personen- en familierecht: echtelijke problemen, personen die samenwonen, vereffenen en verdelen van huwgemeenschappen, erfrecht.
> Volg blog

Meester Laura Meuris

Zij studeerde in 2015 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. In datzelfde jaar schreef zij zich in aan de Balie te Tongeren, heden Balie Limburg.

Zij legt zich toe op diverse rechtsgebieden en tracht op een correcte en efficiënte wijze een oplossing te vinden voor uw juridische problemen.

Meester Astrid Vandeborne

Verbonden aan Balie Tongeren sedert 2015, heden Balie Limburg.

Werkende in een allround-advocatenkantoor legt zij zich toe op diverse rechtsgebieden en tracht op een correcte en efficiënte wijze een oplossing te vinden voor uw juridische problemen.

Nadia Dominici

Secretariaatsmedewerkster.